Elektroniczne dodawanie załączników – w tym skanów świadectw

1

07 2020

Elektroniczne dodawanie załączników – w tym skanów świadectw

Informujemy, że funkcjonalność dodawania załączników, w tym świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zostanie uruchomiona do końca tego tygodnia (3 lipca).

UWAGA: Świadectwa (lub ich kopie) można także wrzucić do urny rekrutacyjnej, znajdującej się przy wejściu do budynku Kampusu.

Dodano przez: admin